Bonjour ! Bienvenue...

Vous devez ajouter du contenu dans la section "à propos" dans les options du thème.

22 avril 2017 ~ 0 Commentaire

look sofa bed

กลับคืนสู่เวทีการเมืองโลก จักรวรรดิหมืงขึ้นเป็นเจ้าโลก แต่คงอยู่เพียง สามสิบปี ก็ปีดกั้นตัวเอง หดหมัดเหล็กกลับมา เก้าอี้เป่าลมกลายเป็นภัยอันตราย ตราบเท่าทุกวันนี้ การแล่นเรือสู่ซีหยางท่ากำไรมหาศาล ถึงแม้รายได้ตกเป็นของวัง ในกับท้องพระคลัง แต่กเป็นประโยชน์แก่ประเทศอย่างมาก เซี่ยสินจึง บอกว่าส่งผลดีต่อตัวเมืองชายฝังทะเล เป็นผลดีต่อที่ผลิตสินค้าต่างๆ มี ส่วนขยับขยายงานช่างปีมือและผู้ประกอบการหัตถกรรม กระตุ้นให้เกิด การผลิต การใช้จ่าย และตลาดการค้ากั้งหมด… เจิ้งเหอแล่นเรือสู่ซีหยางเจ็ดครั้ง ไม่ไค้เป็นเหตุไห้ท้องพระคลัง ว่างเปล่า หรือว่าประเทศยากจนลง ตรงกันข้าม ในรัชกาลหย่งเล่อที่ แล่นเรือสู่ชีหยางอย่างถี่ยิบ ค้าหมิงมืงานก่อสร้างขนาดใหญ่ กั้งขยาย เมืองเปียจึง สร้างวังต้องห้าม สร้างพระสุสานเมืองซางผิง สร้างอาราม พรตภูเขาลู่ตัง สร้างโซฟาลม พกพา ราคาส่งวัดค้าเป่าเอินขึ้อ กรีธาทัพบุกมองโกลห้าครั้ง ซ่อม แซมกำแพงฉางเฉิง ขุดลอกคลองขุดอวิ่นเหอกั้งเหนือและใต้ ล้วนเป็น งานก่อสร้างระดับประเทศกั้งสิ้น ผลสุดท้ายเล่า ปรากฏว่าราษฎรมั่งคั่งบริบูรณ์ ห้องพระคลังเอ่อ ล้นท่วมท้น หลังจากที่ยุติการแล่นเรือสู่ซีหยาง ประเทศแทบไม่มืการ ก่อสร้างขนาดใหญ่อันใด การเงินการคลังของประเทศกลับอัตคัดขัดสน ปีที่สามในรัชกาลเทียนซุ่นของหมิงอิงจงฮ่องเต้ ขุนนางฝ่ายในกราบทูลว่า รัชกาลหย่งเล่อจับจ่ายไค้อย่างเต็มที่ […]

20 avril 2017 ~ 0 Commentaire

poppular bedair lazada

เซี่ยสินหัวร่อพลางกล่าวว่า “พวกเราเข้าห้องรับแขกไปสนทนา” พลางสาวเท้าไปที่นอนเป่าลม โฮมโปรเบื้องหน้า แต่มือยังคงโอบเอวเฉี่ยวหวินไว้ เฉี่ยว หวินเป็นหญิงรับใข้ที่แต่งตามฉีหมิงเอ๋อมา ตักติ,ฐานะไม่สูงส่ง แต่ว่านาง มิเพียงมีรูปโฉมงดงาม มิหนำซํ้าปรนนิบ้ติรับใช้ฉีหมิงเอ๋อตั้งแต่เล็ก พลอยเรียนหนังสือหนังหา รู้มารยาทธรรมเนียม หากมิใช่เป็นหญิงรับใช้ มาแต่กำเนิด ด้วยรูปโฉมและภูมิปัญญาของนางหาเป็นรองผู้ใดไม่ เนื่องด้วยนางมีตักดเป็นหญิงรับใช้ จึงมีนิสัยโอนอ่อนผ่อนตาม รู้จักถ่อมเนื้อถ่อมตัว ตังนั้นเที่ยสินชมชอบนาง ทั้งเกิดความรักเวทนา ไม่ ว่าบุรุษใดล้วนรักเวทนาหญิงสาวที่ขวยเขินเอียงอาย ตังนั้นวันนี้เห็นนาง แสดงนํ้าใสใจจริงออกมา เซี่ยสินจึงจงใจแสดงออกถึงความรักโปรด ปรานนาง เมื่อเป็นเช่นนี้กลับสร้างความประหวั่นลนลานแก่เฉี่ยวหวิน อยู่บ้าง ลังไซ่เอ๋อติดตามอยู่ข้างกายเซี่ยสิน รายงานว่า “กานแด (คำเรียก บิดาบุญธรรม) ทราบหรือไม่ หรินฮูหยินอุ้มเบ้าเป่าอยู่ในท้องแล้ว” เซี่ยสินที่นอนเป่าลม chilindoทั้งตื่นเต้นทั้งยินดี รีบชะงักเท้าลง กล่าวถามเฉี่ยวหวินว่า “เป็นความจริงหรือ?” เฉี่ยวหรินความจริงคิดรอจนปลอดคน ค่อยแจ้งข่าวดีนี้ต่อเหล่า แหย มิคาดถังไซ่เอ๋อปากไวชิงบอกออกมา นางจึงผงกศีรษะด้วยความ เอียงอายอยู่บ้าง กล่าวเสียงแผ่วเบาว่า “เขี่ยเซินขอให้หมอจับชีพจร พบ ว่าทั้งครรภ์แล้ว” เขี่ยสินยินดียิ่ง หัวร่อฮาฮากล่าวว่า “ประเสริฐมาก บ้านเราเพิ่ม […]

19 avril 2017 ~ 0 Commentaire

intex special sofa

เสี่ยวอิงกล่าวเบาๆ ว่า “ขออภัยฮาถุน ข้าพเจ้าทรยศต่อท่าน แต่ ข้าพเจ้ายังขอบคุณท่าน ที่นอนเป่าลมในรถระหว่างที่ข้าพเจ้าเร่ร่อนไปถึงแคว้นวาลา ท่าน ให้การดูแลข้าพเจ้าเป็นอย่างดี” ฮ่อาฮูหยินหัวร่อเบาๆ กล่าวด้วยความสะท้อนใจว่า “นับตั้งแต่เจ้า ถูกจับตัว เจ้าไม่เคยอ้อนวอนร้องขอต่อเรามาก่อน” เสี่ยวอิงเหลียวมองเซื่ยสินแวบหนึ่ง ดวงตาเต็มเปียมด้วยความสุข เมื่อเหลียวหน้ากลับมา ประสานสบกับสายตาของฮ่อาฮูหยิน เพียงยิ้ม เล็กน้อยเท่านั้น ฮ่อาฮูหยินทอดถอนใจกล่าวว่า “ตอนนี้เจ้าไม่ต้องร้องไห้ ไม่ต้อง หวาดกลัวอีก เจ้าเสาะพบที่พื่งพิงของตัวเองแล้ว หลังจากนี้มันจะเป็น ผนังกำแพงของเจ้า ส่วนเรา…” นางเชิดหน้าขึ้น ลีหน้าทอแววอันเด็ดเดี่ยว กล่าวว่า “เราเพียง พึ่งพาตัวเอง ที่นอนเป่าลม โฮมโปร แบกรับไว้เอง กาลก่อนใช่ ตอนนี้1ช่ ภายหน้าก็ใช่ วันนี้ แยกจากกัน หลังจากนี้คงไม่มีโอกาสพบกันอีก ตังนั้นมีวาจาหลาย ประโยคต้องบอกต่อท่าน เรื่องที่เราคิดยกท่านให้กับท่านข่าน คิดสำเร็จ โทษท่านเพื่อตับความโกรธแค้นของคนในชนเผ่า ล้วนไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับความรักความชังส่วนตัวของเรา” นางเหลียวมองเซี่ยสินซึ่งหยุดม้ายืนรออยู่ที่ห่างไป กล่าวว่า “คน ยิ่งอยู่ในตำแหน่งสูง ยิ่งไม่เป็นตัวของตัวเอง เรามิใช่ไม่รักถนอมเจ้า […]

17 avril 2017 ~ 0 Commentaire

intex sofa and bed sell

ล้วนไม่เอ่ยปาก รับประทานอาหารอย่างเงียบงัน อาหารประกอบด้วยผัก ในฤดูหนาว เนื้อย่างนํ้าแดง ปลาแม่นํ้าที่เจาะผิวนํ้าแข็งจับขึ้นมา ไก่ตัว เล็กตุ๋นเห็ดม่อกู ผักกาดเต้าหู้ต้มเนื้อสุกร อาหารหลักเป็นเส้นหมี่และ หมั่นโถว ยังมีเหล้าเผาดาบไหหนึ่ง รับประทานถึงกลางตัน เซี่ยสินกับพวกค่อยเป็ดที่นอนเป่าลม lazadaปากสนทนากัน บรรยากาศผ่อนคลายกว่าเดิม เอี๋ยนซวนกับพวกจึงวางใจลง ขณะที่พวกมันเดินทางมาถึง ก็เป็นเวลาพลบคร ช่วงฤดูหนาว กลางวันสั้น ยามนี้ท้องฟ้ามีดมิดลง รอจนเข้าพักอาศัย ต่อด้วยรับ ประทานอาหารดร ที่เบื้องนอกก็มีดมิดสนิททั่ว สายลมที่พัดผ่านท้องทุ่ง เกรี้ยวกราดราวสุนัขป่าหอนโหย พัดกระหนึ่าไม่สิ้นสุด หัวหน้าองครักษ์ทั้งสี่แม้ทราบว่าความเป็นไปไต้ของการซุ่มโจมตี จุดรับส่งข่าวสารแทบเท่ากับศูนย์ แต่ฝ่กว๋อกงอย่ที่นื้ จึงไม่กล้าชะล่าใจ ยังรักษาการณ์อย่างเข้มงวด คนทั้งสี่แบ่งเป็นสองผลัด ระหว่างครึ่งคืน แรกกับครึ่งคืนหลัง เดินตรวจตราท้องพักของเซี่ยสินทั้งหน้าหลัง เซี่ยสิน หลังจากรับประทานอาหารคา ก็บอกให้องครักษ์หลายนายยกนํ้าร้อน เข้าไปกังใหญ่ ทำการอาบนํ้าร้อน จากนั้นเปลี่ยนเสื้อผ้ามั่งพักผ่อน จวบ กระทั่งยามสามโคมไฟค่อยตับลง องครักษ์ที่ตรวจตราทั้งหน้าหลัง เพียงเห็นเงาร่างที่ทอทาบกับ ขอบหน้าต่าง พบว่าฝ่กว๋อกงที่นอนเป่าลม tv directมั่งจับพู่กัน คาดว่าคงเตรียมการต่างๆ หลัง จากไปถึงแดนเหลียวตง […]

16 avril 2017 ~ 0 Commentaire

Show longsofa intex

เชิยสินกับพวกพอฟัง ทราบว่าเป็นความวุ่นวายอันเนื่องมาจาก การตัดเลือกซิ่วหนี่ ต้องทันมาสบตาHiนยิ้มให้แก่กัน แต่ว่านี่เป็น ธรรมเนียมปฏิบิติในวังซึ่งสืบทอดมาหลายพันปี เรื่องนี้มันไม่อาจยุ่งเกี่ยว และไม่คิดยุ่งเกี่ยว มันยังไม่คิดทำตัวน่ารังเกียจเช่นไห่รุ่ย[1] หลังจากดื่มนํ้าชาชามหนึ่ง หลั่งเหงื่อออกมา สายลมโชยพัดผ่าน ค่อยรู้สึกเย็นสบายเก้าอี้เป่าลม เซี่ยสินจึงกล่าว “ไปกันเถอะ เดินทางอีกระยะทางหนึ่ง ก่อนฟ้า มืดดรคงบรรลุถึงนครหลวง” ทั้งหมดจูงม้าเดินเท้า ตระเตรียมว่าออกจากหมู่บ้านค่อยขึ้นม้า เดินไปไม่ไกลเห็นบ้านเรือนหลังหนึ่ง ประตูทาสีแดง บันไดศิลาหินเขียว หน้าประตูยังผูกม้าตัวหนึ่ง เขึ้ยสินกวาดมองแวบหนึ่ง ความจริงคิดผ่าน เลยไป แต่แล้วเหลียวหน้ามาจับจ้องมองตูม้าตัวนั้น กล่าวว่า “ประหลาด ม้าตัวนี้คล้ายกับเป็น…” คราก่อนเสี่ยวอิงหลบหนีออกจากขบวนของฮ่อาฮูหยิน ที่ตะโพก ม้าถูกลูกธนูยิงใส่ดอกหนึ่ง เนื่องเพราะไม่รีบรักษา ต่อมาบาดแผลเน่าเปีอย หลังจากที่ลัตวแพทย์รักษาหายดี ม้าพาหนะกลายเป็นขาเป๋เล็กน้อย หลัง จากที่มาถึงนครหลวง เขึ้ยสินจัดให้พวกนางพำนักที่เมืองม่อหสิง เนื่อง เพราะฮ่องเต้พระราชทานม้าวิเศษให้ตัวหนึ่ง จึงยกม้าของตนเองให้กับ เสี่ยวอิง ม้าตัวนี้ติดตามบันเป็นเวลานาน เซี่ยสินย่อมจดจำออก จึงเดินถึง หน้าขอนไม้ที่ผูกม้า ม้าตัวนั้นยังจดจำนายเดิมออก พอเห็นเขึ้ยสินก็ ส่งเสียงร้องก้อง พาตัวเข้าใกล้เขึ้ยสิน ยื่นหัวม้ามาเสียดสีกับร่างเซี่ยสิน เซี่ยสินลูบคลำขนคอม้าปลอบโยนบัน […]

14 avril 2017 ~ 0 Commentaire

Ordinary sofa

มา เพื่อจะได้มีเวลาซักซ้อมแบบเรียนในนครหลวง ทั้งไม่พลาดเวลา เข้าสอบ บัณฑิตจำนวนมากล้วนล่วงหน้ามาก่อนเดือนสองเดือน ถึงกับ มาถึงนครหลวงตั้งแต่ครึ่งปีก่อน ผู้คนส่วนใหญ่ไม่มีปัญญาจ่ายค่าที่พัก โรงเตี๊ยม ดังนั้นล้วนเช่าอยู่ที่ย่านเพิงพักข้างวัดด้าเป่าเอินซื่อ หลังการสอบแช่งขัน ย่านเพิงพักปรากฏบัณฑิตที่ดื่มจนมีนเมา กลับมา เที่ยวปัสสาวะเรี่ยราด ส่งกลิ่นเหมีนคละคลุ้ง แต่ไม่ว่าเหล่า บัณฑิตจะปลดปล่อยคัวเองอย่างไร ทุกวันต้องแวะไปที่ถนนก่งเอี้ยน โซฟาลม พกพา pantipถึง แม้ทราบว่ายังไม่ถึงวันปีดประกาศผลสอบ แต่ต้องแวะไปลักครั้งค่อย คลายใจลง นอกจากนั้นทางท้องถิ่นยังมีผู้ที่อ้างว่ามีหูตาปราดเปรียว เที่ยว ปล่อยข่าวคล้ายจริงคล้ายเท็จ ไม่ว่าคำกล่าวของพวกมันเป็นจริงหรือ แปลกปลอม ล้วนดึงดูดความสนใจของผู้คน ระหว่างนั้นเหล่าบัณฑิตยัง ได้รู้จักกับบุคคลที่อ้างว่ามีญาติอยู่ในกรมพิธีการผู้หนึ่ง คนผู้นี้แซ่ม่อนามเว่ยอิ่ง ฟังว่าบ้านของมันอยู่ละแวกถนนก่งเอี้ยน ถึงแม้ว่าหลังการสอบแช่งขันมีผู้คนไม่มากนัก แต่ยังเห็นมันถือกรงนกใบ หนึ่งเดินท่องไปมา ตอนแรกเหล่าบัณฑิตไม่ทราบว่ามันเป็นใคร เป็นเครือญาติของ บัณฑิตที่รู้จักมันกล่าวทักทายมัน ค่อยล่วงรู้คักดิ้ฐานะมัน คนผู้นี้’ต่างกับ ผู้ที่ปล่อยข่าวโคมลอย ไม่ว่าถามอันใดล้วนมีคำตอบ ภายหลังข่าวคราว ที่มันแพร่งพรายออกมาได้รับการยืนยันว่าเป็นความจริง ดังนั้นมันพอ ปรากฏกายขึ้นที่ถนนก่งเอี้ยน บัณฑิตจำนวนมากจะห้อมล้อมเข้าไป สอบถามความคืบหน้าจากมัน วันพรุ่งนี้จะประกาศผลการสอบแล้ว วันนี้เหล่าบัณฑิตไม่ไปดื่มสุรา และไม่เที่ยวหอนางโลม โซฟาลม ราคาทั้งหมดเดินเตร็ดเตร่บนถนนก่งเอี้ยน […]

11 avril 2017 ~ 0 Commentaire

poppular bed

สาดเสียเทเสีย ใบหน้ากลับกลายเป็นม่วงคลํ้าขึ้นมา จี้กังกับยาซื่อเกียม่เอ๋อล้วนมีตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการ แต่เหนือผู้ บัญชาการตูจื่อฮุยยังมีต้าตูตูที่นอนเป่าลม บิ๊กซี ตูตูข้ายขวา ตูตูถงจือ ตูตูเจี่ยนซือ จี้กังไหน เลย’ใส’ใจกับยา1ซื่อเกียม่เอ๋อผู้นี้ จี้กังขุ่นแค้นจนร่างสั่นระริก ขึ้หน้าตวาดว่า “จับตัวอุบาทว์ชาติชั่ว นื้เ,ห้กับ เรา” “ผู้ใดกล้า?” ยาซื่อเกียม่เอ๋อดวาดสวนตำ ทหารคนสนิทของมันก็ชักดาบจาก ฝักมา ผู้ติดตามของจี้กังก็ไม่แสดงความอ่อนด้อย พากันชักดาบจากฝัก บรรยากาศเขม็งตึงเครียดขึ้นมา ชาวบ้านร้านตลาดเห็นแม่ทัพสองขบวนติดต่อยตี ต่างพากันหลบ เลี่ยง แต่แล้วยามนั้นภายในตรอกแห่งหนึ่งที่นอนเป่าลม intex 6 ฟุตมีผู้คนจำนวนมากฮือออกมา ทุกคนสวมชุดบัณฑิตสีเขียว หลายคนที่น่าหน้ายังยกเครื่องเซ่นไหว้ต่าง ๆ ที่แท้เหล่าจวี้เหยินที่เดินทางมาเข้าสอบรวมตัวกัน เตรียมไปยังศาลฟูจื่อ เพื่อเซ่นไหว้ขงจื้อ จี้กังเห็นเช่นนั้นต้องขมวดคิ้ว มันแม้เหิมเกริม ยังไม่กล้าล่วงเกิน นักศึกษาทั้งแผ่นดิน ยาซื่อเกียม่เอ๋อก็คิดหาทางถอย กล่าวว่า “เรายังมี เรื่องสำคัญต้องกระทำ ไม่คิดทุ่มเกียงกับท่าน ไป” พลางทันหัวม้าจากไป จี้กังหวนนึกถึงยังต้องไปรับตัวเหนียง เหนียงของข่านมองโกล จึงถลึงมองเงาหลังยาซื่อเกียม่เอ๋อ กล่าวอย่าง เยือกเย็นว่า “กลับกล้าด่าทอเราจี้กัง บิดาจะให้เจ้าทราบความร้ายกาจ ของเรา” […]

10 avril 2017 ~ 0 Commentaire

sofa bed mam

อึกหนึ่งแล้วเอ่ยเสียงเบา “คืนนั้นพระจันทร์กลมมาก ข้ากินหมั่นโถวไปลูกหนึ่งแต่ท้องยังหิวอยู่ เลยตื่นขึ้นมากลางดึก มั่งแทะกระดูกไก่บนคบไม้ จากนั้นข้ามองเห็นเงาดำที่ ทั้งสูงทั้งใหญ่มากบินผ่านเหนือ ที่นอนเป่าลม intex 6 ฟุตชายคาเข้าไปในเรือนของช่างใหญ่หลี่เหมือนนก อย่างไรอย่างนั้น ผ่านไปครู่หนึ่งเงาดำก็เดินออกมาจากเรือน เขาก้มหน้า ใน มือถือกระบี่ไว้เล่มหนึ่ง ใช้ของอย่างหนึ่งเช็ดๆ กระบี่ก็กลายเป็นเงาวับ ข้า รู้สึกไม่ชอบมาพากล มืได้ล่งเสียงออกไป วันที่สองได้ยินว่าช่างใหญ่หลี่ตาย แล้ว ทางการไล่ถามความไปทั่ว ข้ากลัวมากจงหนืไป…, เยี่ยเจาถาม « เงาดำสูงเท่าไร » ขอทานน้อยเอามือคะเนความสูงของนาง « ดูเหมือนจะสูงกว่าใต้เท้าอยู่บ้าง » ซย่าอวี้จิ่นที่ตั้งใจฟังอยู่ตวาดดุขึ้น  »ใต้เท้าอะไรกัน เรืยกฮูหยิน! » ขอทานน้อยตกใจจนพยักหน้าไม่หยุด  »ขอรับ ฮูหยิน! » ซย่าอวี้จิ่นเดือดดาลสุดขีด ดุด่าสั่งสอนเจ้าเด็กที่มืตาหามืแววไม’ผู้นี้ ยกหนึ่ง สุดท้ายถามขึ้นอย่างกราดเกรี้ยว  »เจ้าเห็นหน้าคนผู้นั้นหรือไม่ ถ้าไม่เห็น วันหลังกินข้าวไม่มีเนื้อให้! » ตุลาการหนิวพูดเอ็ด « ดึกตื่นคาคืน เขาก้มที่นอนเป่าลม tv directหน้าอยู่ ไหนเลยจะเห็นหน้าไต้ชัดถนัดตา » ขอทานน้อยตะโกนเสียงหลง « ข้ามองเห็น! ข้าไม่ระวังทำกระดูกไก่ที่กำลังแทะกินอยู่หล่นลงพื้น เขาเดินเข้ามาหยิบกระดูกไก่บนพื้นพลิก ๆ ดูแล้วมองขนมาบนต้นไม้แวบหนึ่ง ข้าจึงรีบเลียนแบบเสียงแมวร้องหาคู่ […]

08 avril 2017 ~ 0 Commentaire

Portable sofa

เยี่ยเจาหลับอยู่ดันศีรษะนางเข้ามาซบไหล่ตัวเองถึงได้พยักหน้าอย่างพึงพอใจ และละลึมละลือหลับต่อไป รอหลังจากรอบตัวปราศจากการเคลี่อนไหวใด ๆ เยี่ยเจาแอบลืมตาขึ้น ข้างโซฟาลม พกพา ราคาหนึ่ง เหลือบซ้ายแลขวาลังเกตการณ์พลางสูดกลิ่นอายหอมหวนชวนดม จากกายซย่าอวี้จิ่น ขยับเข้าไปใกล้อีกนิด ฉวยโอกาสอันหายากนี้เอานิ้วจิ้ม ๆ ที่ตัวเขา ซย่าอวี้จิ่นตะโกนละเมอ « หยุดนะ! ข้าอยู่ข้างบนต่างหาก! » เยี่ยเจาพูดกล่อม « ได้ ๆ ท่านอยู่ข้างบน » « นึ่ลิถึงเป็นเด็กดี! ถ้าไม่เชื่อฟังข้าจะหย่ากับเจ้า! » ซย่าอวี้จนขบฟันไปมา อย่างย่ามใจ « ศีกๆ แม่นาง…เอวก็คอด ขาก็สวย ไอ้สุนัขตาย! อย่ามาแย่ง กับข้านะ! » เยี่ยเจาขบคิดอยู่เป็นนานก็ไม่รู้ว่าเขาฝันถึงอะไร ยามที่ชย่าอวี้จิ่นตื่นขึ้นอีกครั้ง เขาปวดศีรษะแทบแตกเป็นเสี่ยง เยยเจาชื่งสวมอาภรณ์เรียบร้อยยนอยู่ข้างเตยง ถึอนี้าแกงสร่างเมาชาม หนึ่งให้เขา ดูคล้ายเป็นศรีภรรยาอย่างยง เขาตื่มเข้าไปสองคำ นั่งเหม่อลอยอยู่ครู่หนึ่งแล้วตรวจดูเสื้อผ้าของ ตัวเอง แต่แล้ว เก้าอี้เป่าลมก็ลุกพรวดขึ้นจากเตยง ถามอย่างลุกลน « เมื่อคืนข้ากับเจ้านอนด้วยกันหรือ เจ้า…มิได้…ท่าอะไรข้ากระมัง » เยยเจาเอ่ยด้วยลืหน้าเคร่งขรีม   « ช้าเป็นเหมือนพวกชอบกระทำมิตีมิร้ายพรรค์นั้นหรีอ » ชย่าอวี้จิ่นลอบระบายลมหายใจ ดื่มนํ้าแกงสร่างเมาจนหมดแล้ว นอนแผ่บนเตียงหลับต่อ เยี่ยเจารับชามตีนมายื่นให้สาวใช้ก่อนจะก้าวเท้าปราด ๆ ออกไป […]

06 avril 2017 ~ 0 Commentaire

WANT SOFABED

นางตัดสินใจแล้วว่าจะไถ่บาปจนกว่าชิวิตจะหาไม่ ขอชดเชยความผิด ที่เคยทำไว้ด้วยโลหิต เยี่ยเจาเดินไปทางทิศบูรพา ดาวประกายพรึกล่องแลงระยิบระยับอยู่ที่ ขอบฟ้า ลวยงามกระจ่างตา หูชิงเช็ดนํ้าตาจนแห้งแล้วไล่กวดตามผิเห้านาง ตะโกนถาม ‘น! เจ้าคนป่าเถื่อนเรึยนหนังลือไม่ได้ความ เจ้าต้องการกุนซือหรือไม่!’ intex inflatable chair walmartขณะที่ชย่าอวี้จิ่นฟังหูชิงเล่าเรื่องราวในอดีต เขารู้สึกอยู่ไม่วายว่าลืหน้า ของอีกฝ่ายแปลก ๆ ดูคล้ายเปียมไปด้วยความรักและความศรัทธาต่อภรรยาตน « นี่…ท่านกับแม่เลือนั่นคงมิได้. หูชิงส่ายศีรษะ ลืหน้าหม่นหมอง « นางมีศักดิฐานะใด ข้ามีศักดิฐานะใด ร่วมเป็นร่วมตายกันมาหลายปี อย่างนั้น ตอนนี้นางอยู่ดิมิสุข ข้าก็ไม่ตองการอะไรมากกว่านี้แล้ว ท่านอย่า ได้เข้าใจผิดเด็ดขาด ไม่มีอะไรเกิดขึ้นระหว่างข้ากับนางทั้งสิ้น เรื่องในวันนี้ ก็ถือเสียว่าข้าไม่เคยพูด แค่พลั้งวาจาไปเพราะความเมาเถอะ » บอกออกมาเป็นนัยแล้วชัด ๆ ชย่าอวี้จนตะโกนก้องอยู่ในใจ air mattress chair bedนกถืงตอนที่พบหูชิงขึ้นมาได้ เวลานั้น อีกฝ่ายมีลืหน้าท้อแท้ ก้มหน้าก้มตาดื่มสุราเงียบๆ จากนั้นพูดว่าลตรึที่ตัวเอง หลงรัาออกเรือนไปกับไอ้หนุ่มสารเลวคนหนี่งขึ้งเป็นไปได้มากว่าจะหมายถืงเขา น่าสรรเลรืญที่หูชิงยังนับพนับน้อง ร่วมวงสุราพูดคุยกับเขาได้ คงเพราะ อยากรู้ว่าหญิงในดวงใจอยู่ดิมีสุขหรือไม่กระบัง ถืงอย่างไรทั้งคู่ก็ผ่านความยากลำบากมาด้วยกัน อยู่ใกล้ชิดกันทั้งเข้า ทั้งเย็นในลนามรบ จะก่อเกิดความรักขึ้นในใจก็ลมควรอยู่ […]

Dutoutlemonde |
Glucophage pas cher pharmac... |
Metformine pas cher pharmac... |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | Amoxicilline pas cher pharm...
| Pasplusloinquemaintenant
| Lafilleauchapeaumelon